مهندس مهرجویی در نشست خبری ضمن اشاره به کاهش 54 درصدی بارندگی خاطرنشان کرد: آب موجود پشت سد زاینده رود کمتر از 10 درصد است پس صرفه جویی امری ضروری است

مهندس مهرجویی در نشست خبری ضمن اشاره به کاهش 54 درصدی بارندگی خاطرنشان کرد: آب موجود پشت سد زاینده رود کمتر از 10 درصد است پس صرفه جویی امری ضروری است

مهندس مهرجویی در نشست خبری ضمن اشاره به کاهش 54 درصدی بارندگی خاطرنشان کرد: آب موجود پشت سد زاینده رود کمتر از 10 درصد است پس صرفه جویی امری ضروری استبه گزارش آوای برخوار احمد رضا مهرجو در نشست خبری با خبرنگاران افزود:در چند سال اخیرکاهش بارندگی ونزولات جوی دراستان اصفهان و استانهای همجوار تاثیر مهمی در حجم ذخیره آب سد زاینده رود گذاشته است و در حال حاضر تاپایان بهمن ماه سال جاری سرشاخه های زاینده رود که منبع تامین آب شرب بیش از 4 میلیون نفر در استان اصفهان را برعهده دارند 400 میلی متر بارش داشته و نسبت به سال گذشته 54 درصد کاهش یافته است.
سامانه ارتباط با مسئولین
سامانه ارتباط با مسئولین
vote-iconنظرسنجی
تبلیغات