برگزاری همایش سلامت شیر در اتاق اصناف شهرستان برخوار

برگزاری همایش سلامت شیر در اتاق اصناف شهرستان برخوار

برگزاری همایش سلامت شیر در اتاق اصناف شهرستان برخوار             به گزارش آوای برخوار همایش سلامت شیر روز یکشنبه در اتاق اصناف شهرستان برخوار برگزار گردید.
مسئول روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان برخوار در خصوص برنامه های این همایش خاطرنشان شد: این جلسه توجیهی جهت واحدهای صنفی لبنیات خواربار و بستنی فروشان در ارتباط با کیفیت شیرخام شهرستان و مشکلات موجود در استفاده از شیرخام و مسائل و موارد بهداشتی استفاده ازشیر برگزار گردیده است.
سامانه ارتباط با مسئولین
سامانه ارتباط با مسئولین
vote-iconنظرسنجی
تبلیغات